Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Statutární orgán akciové společnosti podle ZOK
State of topic:
approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department: Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students:2
Proposed by:
Summary:
Téma bakalářské práce zkoumá postavení a odpovědnost statutárního orgánu akciové společnosti podle zákona o obchodních korporacích (s účinností od 01.01.2014).

There are no limitations of the topic