Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Statutární orgán akciové společnosti podle ZOK
State of topic: approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students: 2
Proposed by: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Summary: Téma bakalářské práce zkoumá postavení a odpovědnost statutárního orgánu akciové společnosti podle zákona o obchodních korporacích (s účinností od 01.01.2014).

There are no limitations of the topic