Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Statutární orgán akciové společnosti podle ZOK
Stav témy:
schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt: Téma bakalářské práce zkoumá postavení a odpovědnost statutárního orgánu akciové společnosti podle zákona o obchodních korporacích (s účinností od 01.01.2014).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia