Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Moderní trendy v segmentu logistických služeb
Stav tématu:
schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je posoudit současné trendy v oblasti podnikání v segmentu logistických služeb. Analyzovat současné moderní trendy, situaci na trhu a potenciální tržní příležitosti. Toto vyhodnotit jak v podmínkách České republiky, ale také v komparaci s dalšími zeměmi.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení