Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Moderní trendy v segmentu logistických služeb
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 5
Proposed by: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Summary: Cílem práce je posoudit současné trendy v oblasti podnikání v segmentu logistických služeb. Analyzovat současné moderní trendy, situaci na trhu a potenciální tržní příležitosti. Toto vyhodnotit jak v podmínkách České republiky, ale také v komparaci s dalšími zeměmi.

There are no limitations of the topic