Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Moderní trendy v segmentu logistických služeb
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
5
Navrhol:
prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je posoudit současné trendy v oblasti podnikání v segmentu logistických služeb. Analyzovat současné moderní trendy, situaci na trhu a potenciální tržní příležitosti. Toto vyhodnotit jak v podmínkách České republiky, ale také v komparaci s dalšími zeměmi.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia