Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Mobbing, bossing a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Stav témy:
schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
JUDr. David Šmíd, Ph.D.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:3
Navrhol:
JUDr. David Šmíd, Ph.D.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia