Prehľad vypísaných tém - Katedra marketingu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Podnikání v obchodu a službách
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
6
Navrhol:
Ing. Michal Červinka, Ph.D.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia