Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Nákladní doprava průmyslových výrobků ze spádové oblasti letiště Ostrava
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Michal Červinka, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Michal Červinka, Ph.D.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení