Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Praktická aplikace vybraných metod finanční analýzy v podmínkách konkrétního podniku
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
Max. počet studentů:
7
Navrhl:
Ing. Renáta Valerie Nešporek, LL.M., MBA, Ph.D.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení