Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Praktická aplikace vybraných metod finanční analýzy v podmínkách konkrétního podniku
Stav témy:
schválené
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky - VŠPP
Max. počet študentov:7
Navrhol:

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia