Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Franchizing - vybrané aspekty
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Renáta Valerie Nešporek, LL.M., MBA, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky - VŠPP
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Ing. Renáta Valerie Nešporek, LL.M., MBA, Ph.D.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia