Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Podnikání v osobních financích
Stav témy:
schválené
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky - VŠPP
Max. počet študentov:
2
Navrhol: Ing. Renáta Valerie Nešporek, LL.M., MBA, Ph.D.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia