Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Podnikání žen
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Renáta Valerie Nešporek, MBA, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky - VŠPP
Max. počet študentov: 5
Navrhol: Ing. Renáta Valerie Nešporek, MBA, Ph.D.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia