Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Persuase v digitální komunikaci
Stav tématu:
schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Bude upřesněno po konzultaci s případným zájemcem-studentem.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení