Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Persuase v digitální komunikaci
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Abstrakt:
Bude upřesněno po konzultaci s případným zájemcem-studentem.
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia