Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Financování podnikání
Stav témy:
schválené
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky - VŠPP
Max. počet študentov:
5
Navrhol:
Ing. Renáta Valerie Nešporek, LL.M., MBA, Ph.D.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia