Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Ženy v malém a středním podnikání
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Vendula Fialová, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:
7
Navrhl:
Ing. Vendula Fialová, Ph.D.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení