Přehled vypsaných témat - Katedra marketingu (VŠPP)

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Inovační formy komunikace VŠPP
Stav tématu:
schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Abstrakt:
Bude upřesněno po konzultaci s případným zájemcem - studentem.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení