Prehľad vypísaných tém - Katedra marketingu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Inovační formy komunikace VŠPP
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
Bude upřesněno po konzultaci s případným zájemcem - studentem.
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia