Prehľad vypísaných tém - Katedra marketingu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Inovační formy komunikace VŠPP
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 2
Navrhol: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Abstrakt: Bude upřesněno po konzultaci s případným zájemcem - studentem.
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia