Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Inovační formy komunikace VŠPP
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt: Bude upřesněno po konzultaci s případným zájemcem - studentem.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia