Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Ekonomie času drobného podnikatele
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Abstrakt:
Po individuální konzultaci bude stanoven konkrétní cíl a přínos práce.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení