Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Ekonomie času drobného podnikatele
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Abstrakt: Po individuální konzultaci bude stanoven konkrétní cíl a přínos práce.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení