Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Ekonomie času drobného podnikatele
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Abstrakt:
Po individuální konzultaci bude stanoven konkrétní cíl a přínos práce.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia