Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Ekonomie času drobného podnikatele
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 2
Navrhol: prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Abstrakt: Po individuální konzultaci bude stanoven konkrétní cíl a přínos práce.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia