Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Ekonomie času podnikatele (vlastníka podniku)
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students:
2
Proposed by: prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Summary:
Po individuální konzultaci se studentem bude stanoven konkrétní cíl a přínos práce.

There are no limitations of the topic