Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Ekonomie času podnikatele (vlastníka podniku)
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:2
Navrhol:
Abstrakt: Po individuální konzultaci se studentem bude stanoven konkrétní cíl a přínos práce.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia