Přehled vypsaných témat - Katedra podnikání a managementu (VŠPP)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Ekonomie času podnikatele (vlastníka podniku)
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Abstrakt: Po individuální konzultaci se studentem bude stanoven konkrétní cíl a přínos práce.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení