Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Konkurenční potenciál podniku
State of topic: approved (PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 5
Proposed by: prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Summary: Po individuální konzultaci se studentem bude stanoven konkrétní cíl a přínos práce.

There are no limitations of the topic