Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Konkurenční potenciál podniku
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:
5
Navrhol:
prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Abstrakt:
Po individuální konzultaci se studentem bude stanoven konkrétní cíl a přínos práce.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia