Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Investiční rozhodování v podniku
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Abstrakt:
Navržení optimálních variant rozvoje podniku z pohledu dalších investic. Ty mohou být realizovány různými zdroji, ale také různými formami( reálné nebo finanční). Přínosem bude zejména posouzení optimální varianty za daných aktuálních podmínek, a to jak z pohledu možné realizace výrobků či služeb, tak vzhledem k podmínkám na finančním trhu( úrokové sazby, leasingové koeficienty, náklady spojené s emisí c.p.)

K tématu nejsou zadaná žádná omezení