Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Investiční rozhodování v podniku
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Summary: Navržení optimálních variant rozvoje podniku z pohledu dalších investic. Ty mohou být realizovány různými zdroji, ale také různými formami( reálné nebo finanční). Přínosem bude zejména posouzení optimální varianty za daných aktuálních podmínek, a to jak z pohledu možné realizace výrobků či služeb, tak vzhledem k podmínkám na finančním trhu( úrokové sazby, leasingové koeficienty, náklady spojené s emisí c.p.)

There are no limitations of the topic