Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Investiční rozhodování v podniku
State of topic:
approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Navržení optimálních variant rozvoje podniku z pohledu dalších investic. Ty mohou být realizovány různými zdroji, ale také různými formami( reálné nebo finanční). Přínosem bude zejména posouzení optimální varianty za daných aktuálních podmínek, a to jak z pohledu možné realizace výrobků či služeb, tak vzhledem k podmínkám na finančním trhu( úrokové sazby, leasingové koeficienty, náklady spojené s emisí c.p.)

There are no limitations of the topic