Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Havarijní plán ( HP) v IT
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt: Práce by měla nejprve informovat o problematice Havarijních plánů v IT , představit normy a de facto normy v této oblasti. Dále bude popsáno budování HP v určité organizaci, vzhledem k závažnosti tématu možno i bez konkrétních údajů. Bude popsány etapy, problémy, příp. případy užití atd. práce se hodí pro studenty, kteří mají v této oblasti osobní zkušenost a praxi.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení