Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Havarijní plán ( HP) v IT
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 2
Proposed by: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Summary: Práce by měla nejprve informovat o problematice Havarijních plánů v IT , představit normy a de facto normy v této oblasti. Dále bude popsáno budování HP v určité organizaci, vzhledem k závažnosti tématu možno i bez konkrétních údajů. Bude popsány etapy, problémy, příp. případy užití atd. práce se hodí pro studenty, kteří mají v této oblasti osobní zkušenost a praxi.

There are no limitations of the topic