Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Havarijní plán ( HP) v IT
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:2
Navrhol: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt:
Práce by měla nejprve informovat o problematice Havarijních plánů v IT , představit normy a de facto normy v této oblasti. Dále bude popsáno budování HP v určité organizaci, vzhledem k závažnosti tématu možno i bez konkrétních údajů. Bude popsány etapy, problémy, příp. případy užití atd. práce se hodí pro studenty, kteří mají v této oblasti osobní zkušenost a praxi.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia