Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Strategický program pro arbitrážní obchody
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:2
Navrhol:
doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
Abstrakt:
Vysvětlení kontextu Bakalářská práce by se měla později stát součástí rozsáhlejšího projektu. Tento projekt má ověřit, zda je realizovatelné, naprogramovat automatický, na webu založený systém (robot) pro automatické provádění arbitrážních burzovních a bankovních operací. Základní myšlenka je velmi jednoduchá: na obrázku www.ariel.cz/vsmie/arbitraz.png je ukázána situace, kdy na burze v Londýně se nabízí zlato za 53 180 USD/kg, zatímco ve stejném okamžiku je v Zurichu k mání za 53 210 USD/kg. Současným nákupem/prodejem v Londýně/Zurichu by se vydělalo 30 USD, a to naprosto bez rizika. Tento druh obchodů se nazývá arbitrážní. Protože k podobným situacím dochází dost často, denní zisk (při nulovém riziku!) nemusí být zanedbatelný. Současné systémy pro obchodování na burze však podobné obchodování neumožňují. Cílem projektu proto především je ověřit, zda takový systém může existovat a zda jej lze vytvořit jako dostatečně bezpečný. Podrobnější zadání V jazyce JAVA vytvořte program, který poběží ve Windows, nejlépe jako služba (service). Program se na webovém serveru systému FOREX napojí na zvolený účet a zahájí práci, která bude mít dvě roviny: - program bude z webu průběžně stahovat údaje o aktuálních cenách zvolených komodit a ukládat je do datového souboru. Ceny se budou stahovat a zapisovat při každé změně. Generovaný soubor bude pro každou komoditu jeden a bude textový (CSV). - zavoláním funkce sell(Komodita, Množství, Cena) program serveru zadá povel k prodeji uvedeného množství komodity nejméně za uvedenou cenu. Zavolání funkce i její výsledek zaprotokoluje do textového souboru (logu). - zavoláním funkce buy(Komodita, Množství, Cena) program serveru zadá povel k nákupu uvedeného množství komodity nejvýše za uvedenou cenu. Zavolání funkce i její výsledek zaprotokoluje do textového souboru (logu). Zdrojový text programu musí být bohatě komentován. Předpokládejte, že program poběží trvale. O své práci musí vést protokol a všechny významné události jednak zaznamenávat, jednak na ně upozorňovat (např. generováním interruptů ve Windows). Odkazy [1] http://www.penize.cz/investice/17131-nabidka-etf-je-stale-pestrejsi [2] http://www.spdrgoldshares.com/media/GLD/file/SPDRGoldTrustProspectus.pdf [3] http://us.ishares.com/product_info/fund/overview/IAU.htm [4] http://www.easy-forex.com/goldandsilver.aspx [5] http://www.gummy-stuff.org/Yahoo-data.htm

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia