Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza hlasové biometrie
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Diplomová práce na téma Hlasová analýza se zabývá problematikou detekce hlasové komunikace a jejího využití. V jednotlivých oddílech teoretické části budou uvedeny základní principy hlasové analýzy, její technické předpoklady, funkční požadavky, ekonomické motivy a take právní rámec ve kterém se pohybuje. V praktické části bude v projektu "Aktivace hlasové biometrie" řešen přechod způsobu autentizace uživatele přistupujícího hlasovým kanálem přes bankobního operátora. Obecné povědomí uživatelů o hlasové biometrii bude reflektováno v odpovědích na anketní otázky včetně statistického zhodnocení grafickou formou. Základním cílem práce je ucelený náhled na problematiku hlasové analýzy a její možné užití v praxi.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení