Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza hlasové biometrie
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Summary: Diplomová práce na téma Hlasová analýza se zabývá problematikou detekce hlasové komunikace a jejího využití. V jednotlivých oddílech teoretické části budou uvedeny základní principy hlasové analýzy, její technické předpoklady, funkční požadavky, ekonomické motivy a take právní rámec ve kterém se pohybuje. V praktické části bude v projektu "Aktivace hlasové biometrie" řešen přechod způsobu autentizace uživatele přistupujícího hlasovým kanálem přes bankobního operátora. Obecné povědomí uživatelů o hlasové biometrii bude reflektováno v odpovědích na anketní otázky včetně statistického zhodnocení grafickou formou. Základním cílem práce je ucelený náhled na problematiku hlasové analýzy a její možné užití v praxi.

There are no limitations of the topic