Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza hlasové biometrie
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt: Diplomová práce na téma Hlasová analýza se zabývá problematikou detekce hlasové komunikace a jejího využití. V jednotlivých oddílech teoretické části budou uvedeny základní principy hlasové analýzy, její technické předpoklady, funkční požadavky, ekonomické motivy a take právní rámec ve kterém se pohybuje. V praktické části bude v projektu "Aktivace hlasové biometrie" řešen přechod způsobu autentizace uživatele přistupujícího hlasovým kanálem přes bankobního operátora. Obecné povědomí uživatelů o hlasové biometrii bude reflektováno v odpovědích na anketní otázky včetně statistického zhodnocení grafickou formou. Základním cílem práce je ucelený náhled na problematiku hlasové analýzy a její možné užití v praxi.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia