Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Oceňování podniku
State of topic:
approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Návrh možných způsobů ocenění konkrétního podniku. Přínosem bude volba nejvhodnější metody pro konkrétní podnik v kontextu s preferencí podniků s kladným cash flow..

There are no limitations of the topic