Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Oceňování podniku
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Summary: Návrh možných způsobů ocenění konkrétního podniku. Přínosem bude volba nejvhodnější metody pro konkrétní podnik v kontextu s preferencí podniků s kladným cash flow..

There are no limitations of the topic