Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Oceňování podniku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Abstrakt: Návrh možných způsobů ocenění konkrétního podniku. Přínosem bude volba nejvhodnější metody pro konkrétní podnik v kontextu s preferencí podniků s kladným cash flow..

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia