Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Oceňování podniku
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Návrh možných způsobů ocenění konkrétního podniku. Přínosem bude volba nejvhodnější metody pro konkrétní podnik v kontextu s preferencí podniků s kladným cash flow..

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia