Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Téma z oblasti bezpečnosti IT, bude upřesněno po dohodě
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:
4
Navrhl:
Abstrakt:
Téma se bude věnovat bezpečnosti IT, konkrétní téma bude upřesněno po dohodě se studentem.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení