Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Téma z oblasti bezpečnosti IT, bude upřesněno po dohodě
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 4
Navrhl: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt: Téma se bude věnovat bezpečnosti IT, konkrétní téma bude upřesněno po dohodě se studentem.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení