Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Komparace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Stav témy: schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov: 2
Navrhol: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia