Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Komparace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Stav témy:
schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia