Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Etiketa v podnikatelské praxi
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: Ing. Renáta Valerie Nešporek, LL.M., MBA, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky (VŠPP)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Ing. Renáta Valerie Nešporek, LL.M., MBA, Ph.D.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení