Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Etiketa v podnikatelské praxi
Stav témy:
schválené
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra ekonomie a manažerské ekonomiky - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol: Ing. Renáta Valerie Nešporek, LL.M., MBA, Ph.D.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia