Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Využití IT ve sborech dobrovolných hasičů
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Josef Myslín
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Josef Myslín
Abstrakt: Cílem práce je pomocí vhodně navrženého dotazníkového šetření zjistit současný stav využívání IT nástrojů ve sborech dobrovolných hasičů. Zejména půjde o zjištění počítačové gramotnosti členů a funkcionářů, využívání e-mailu, využívání webových stránek, využívání existujících informačních systémů pro správu sboru (Kancelář pro obec atd.). Na základě vyhodnoceného průzkumu bude druhým cílem práce navrhnout konkrétní krátkodobá a dlouhodobá opatření pro zlepšení stavu v této oblasti.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení