Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využití IT ve sborech dobrovolných hasičů
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Josef Myslín
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Ing. Josef Myslín
Abstrakt:
Cílem práce je pomocí vhodně navrženého dotazníkového šetření zjistit současný stav využívání IT nástrojů ve sborech dobrovolných hasičů. Zejména půjde o zjištění počítačové gramotnosti členů a funkcionářů, využívání e-mailu, využívání webových stránek, využívání existujících informačních systémů pro správu sboru (Kancelář pro obec atd.). Na základě vyhodnoceného průzkumu bude druhým cílem práce navrhnout konkrétní krátkodobá a dlouhodobá opatření pro zlepšení stavu v této oblasti.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia