Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využití IT ve sborech dobrovolných hasičů
Stav témy: schválené (PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Josef Myslín
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Josef Myslín
Abstrakt: Cílem práce je pomocí vhodně navrženého dotazníkového šetření zjistit současný stav využívání IT nástrojů ve sborech dobrovolných hasičů. Zejména půjde o zjištění počítačové gramotnosti členů a funkcionářů, využívání e-mailu, využívání webových stránek, využívání existujících informačních systémů pro správu sboru (Kancelář pro obec atd.). Na základě vyhodnoceného průzkumu bude druhým cílem práce navrhnout konkrétní krátkodobá a dlouhodobá opatření pro zlepšení stavu v této oblasti.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia