Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Elektronické obchodování
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:
3
Navrhl: doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení