Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Vytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Ing. Josef Myslín
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat, navrhnout, implementovat a nasadit informační systém "Kalendář akcí SH ČMS". Tento systém umožní ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska evidovat akce pořádané organizačními jednotkami sdružení (sbory, okresy, kraje, školy) a dalším členům umožňuje vyhledávat, filtrovat a prohlížet akce, po registraci a přihlášení pak také tvorbu osobního kalendáře. Systém bude vyvinut v součinnosti s představiteli SH ČMS a musí spolupracovat s existující platformou v rámci SH ČMS. Práce předpokládá vytvoření plně funkční webové aplikace, proto je vhodná spíše pro pokročilejší vývojáře, kteří budou schopni systém vyvinout dle požadavků sdružení.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení