Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Vytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"
State of topic:
approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Josef Myslín
Summary:
Cílem práce je analyzovat, navrhnout, implementovat a nasadit informační systém "Kalendář akcí SH ČMS". Tento systém umožní ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska evidovat akce pořádané organizačními jednotkami sdružení (sbory, okresy, kraje, školy) a dalším členům umožňuje vyhledávat, filtrovat a prohlížet akce, po registraci a přihlášení pak také tvorbu osobního kalendáře. Systém bude vyvinut v součinnosti s představiteli SH ČMS a musí spolupracovat s existující platformou v rámci SH ČMS. Práce předpokládá vytvoření plně funkční webové aplikace, proto je vhodná spíše pro pokročilejší vývojáře, kteří budou schopni systém vyvinout dle požadavků sdružení.

There are no limitations of the topic