Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Vytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Ing. Josef Myslín
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat, navrhnout, implementovat a nasadit informační systém "Kalendář akcí SH ČMS". Tento systém umožní ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska evidovat akce pořádané organizačními jednotkami sdružení (sbory, okresy, kraje, školy) a dalším členům umožňuje vyhledávat, filtrovat a prohlížet akce, po registraci a přihlášení pak také tvorbu osobního kalendáře. Systém bude vyvinut v součinnosti s představiteli SH ČMS a musí spolupracovat s existující platformou v rámci SH ČMS. Práce předpokládá vytvoření plně funkční webové aplikace, proto je vhodná spíše pro pokročilejší vývojáře, kteří budou schopni systém vyvinout dle požadavků sdružení.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia