Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vytvoření IS "Kalendář akcí SH ČMS"
Stav témy: schválené (PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Josef Myslín
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Josef Myslín
Abstrakt: Cílem práce je analyzovat, navrhnout, implementovat a nasadit informační systém "Kalendář akcí SH ČMS". Tento systém umožní ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska evidovat akce pořádané organizačními jednotkami sdružení (sbory, okresy, kraje, školy) a dalším členům umožňuje vyhledávat, filtrovat a prohlížet akce, po registraci a přihlášení pak také tvorbu osobního kalendáře. Systém bude vyvinut v součinnosti s představiteli SH ČMS a musí spolupracovat s existující platformou v rámci SH ČMS. Práce předpokládá vytvoření plně funkční webové aplikace, proto je vhodná spíše pro pokročilejší vývojáře, kteří budou schopni systém vyvinout dle požadavků sdružení.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia