Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Využití IT v jednotkách sborů dobrovolných hasičů
State of topic: approved (PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Josef Myslín
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Josef Myslín
Summary: Cílem práce je pomocí vhodně navrženého dotazníkového šetření zjistit současný stav využívání IT nástrojů v rámci výjezdových jednotek sborů dobrovolných hasičů. Zejména půjde o zjištění počítačové gramotnosti členů a funkcionářů, využívání e-mailu, využívání systémů v rámci IZS (svolávací systémy, GINA, tablety s navigací), využívání existujících informačních systémů pro správu jednotky (Kancelář pro obec atd.). Na základě vyhodnoceného průzkumu bude druhým cílem práce navrhnout konkrétní krátkodobá a dlouhodobá opatření pro zlepšení stavu v této oblasti.

There are no limitations of the topic