Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Azyl v judikatuře NSS
Stav tématu: schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: JUDr. David Šmíd, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: JUDr. David Šmíd, Ph.D.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení